Bilder på Cesar Nero

Woxstock 2001

Namnbyte till Evilution i oktober 2003!

Evilution i oktober 2003. Känns Lössenbo grustag igen i bakgrunden?! Från vänster: Anders "Pjuj" Nilsson, John-Eric Ondahl, Johan "Pipen" Herrdahl, Anders Arvidsson och Per Olsson. De spelar lika hårt som de ser ut!!!


Mangel på hög nivå vid Woxmetal 1 nov 2003!